ALPHABETICAL INDEX OF THE NAMES OF FAMILY MEMBERS (Contd.)

"P"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL.

NAME

F.C.

INDEX

 

SL.

NAME

F.C.

INDEX

NO.

 

NO.

NO.

 

NO.

 

NO.

NO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

PRASHANT

57

1101

 

139

SMT. PRABHA

84

1821

92

SMT. PALLAVI

57

1113A

 

140

SMT. PUNAM

84

1832

93

PRAMOD  SINGH

58

1121

 

141

PANKAJ

84

1835

94

PAUL  GODSON

58

1137

 

142

MS. PREETI

84

2220

95

MS. PIYA

58

1148

 

143

MS. PRIYA

87

1944

96

SMT. PREETI

59

1151

 

144

SMT. POONAM

87

1950

97

PRAKASH  LALL

59

1166A

 

145

MS. PALLAVI

87

2048

98

SMT. PREM  PIYARI

60

1176

 

146

P.S. ENDLAW

88

1981

99

SMT. PUSHPA

60

1192

 

147

MS. PRITI

88

1985

100

SMT. PRABHA

60

1202

 

148

PARKASH  CHAND

88

1986

101

DR. PRADEEP

60

1203

 

149

SMT. PHUL  PIARI

88

2003

102

SMT. PUNAM

60

1207

 

150

PARTAP  CHAND

88

2016

103

PRAMOD  CHANDRA

61

1218

 

151

PRADEEP  KUMAR

89

1988

104

PRABHAT

61

1225

 

152

PUKHRAJ  BAHADUR

89

1996

105

MS. PARUL

61

1236

 

153

PRADIP  CHANDRA

91

2055

106

P.K. MATHUR

63

1263

 

154

MS. PRAGUNI

92

2068

107

P.C. MATHUR

63

1277

 

155

MS. PALLAVI

92

2074

108

MS. PARUL

63

1288

 

156

SMT. POONAM

92

2080

109

SMT. POONAM

65

1323

 

157

MS. POORVI

92

2083

110

SMT. PUSHPA

66

1339

 

158

PALAK

94

2106

111

PRATAP  CHAND

66

1345

 

159

MS. PIOUS

94

3117

112

MS. PAYAL

66

1358

 

160

PRAHLAD  DAYAL

96

2144

113

MS. PUJA

66

1360

 

161

MS. PARUL

96

2164

114

PRATEEK

66

1361

 

162

PREM  K. MEHROTRA

99

2208

115

SMT. PARVATI

68

1379

 

163

MS. POOJA

101

2317

116

SMT. PREMA

68

1383

 

164

MS. PREETI

101

2318

117

SMT. PRAMILA

68

1385

 

165

PANKAJ  DAYAL

102

2357

118

MS. PRIYANKA

68

1402

 

166

SMT. PREETI

104

2344

119

PRATEEK

69

1424

 

167

MS. PAYAL

107

2240

120

SMT. PUSHPA

72

1489

 

168

MS. POOJA

107

2248

121

PRATIK

75

1564

 

169

SMT. PINKI

108

2260

122

MS. POOJA

75

1573

 

170

PARMESHWAR  DAYAL

109

1859

123

PRANAY

76

1587

 

171

SMT. PUSHPA

109

1862

124

PUNEET  KUMAR

76

1594

 

172

MS. PREETI

109

2373

125

PRANAV

76

1639

 

173

PRATUL  BAHADUR

111

2327

126

SMT. PUSHPA

77

1600

 

174

SMT. POONAM

113

2347

127

SMT. PUSHPA

77

1601

 

175

PRAGYA

114

2408

128

SMT. PREETY

79

1686

 

176

PRANAV  SAHAI

115

2431

129

SMT. PREETI

81

1744

 

177

MS. PRIYA

115

2432

130

MS. PUJA

81

1746

 

178

SMT. PUTUL

119

762A

131

MS. PRIYA

81

1758

 

179

MS. PREETI

119

2502

132

PAWAN  MURARI

81

1759

 

180

MS. PRIYA

119

2503

133

PEEYUSH  LAL

81

1767

 

181

PRATEEK

120

2768

134

SMT. PERIN

82

1773

 

182

MS. PRERNA

120

2770

135

PRADEEP  (BHAIYA)

83

1793

 

183

PRATISTHIT

120

2773

136

PRAKASH  NARAIN

83

1798

 

184

SMT. PARUL

121

2527

137

SMT. PUSHPA  (PAPPO)

83

1799

 

185

SMT. POOJA

121

2530

138

PRATAP  CHAND

83

1804

 

186

PANKAJ  S. MATHUR

121

2532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        NEXT

 

CLICK ON THIS LINK TO SEE FAMILY CHART

GO